castellanocatalà
Seleccioneu pla: 
Començant per les àrees Començant per les àrees

És fascinant començar amb activitats noves i tenir les sabates per estrenar. Ara provem si van a la ...

Anem provant més edicions Anem provant més edicions

S'han de provar totes les eines per no tenir sorpreses. Per això són eines, i poden permetre donar l...

Provem plantilles internes! Provem plantilles internes!

Amb aquest escrit anem a veure si ens funcionen com esperem....

CONSULT

3. Qualitat democràtica
67.7%
 
 
 
 
 
 

Fonamentarem les nostres polítiques en la transparència i el rigor, en la complicitat amb tots vosaltres, en l’exercici honest dels valors essencials de la democràcia i en fer-vos protagonistes actius dels assumptes públics.

3.2 Millorar la capacitat de gestió, resposta i relació de l’Ajuntament generant confiança amb la ciutadania
32.5%
 
 
 
 
 
 

Objective: Se’ns ha reconegut com un Ajuntament modern i eficaç, però encara ens queda molt per fer. Serem, cada cop més, una administració del segle XXI. Promourem la innovació. Millorarem l’eficàcia de la gestió. Farem un salt endavant en l’ús de les noves tecnologies i de les xarxes socials. Ens aproparem als problemes reals de les persones i apostarem per afavorir una relació de més confiança. Portarem a la pràctica el Codi Ètic i en farem el seguiment. L’austeritat i l’eficiència marcaran la nostra manera de fer.


46.4%
State
3.2.1 Continuar impulsant el desenvolupament del sector Fecsa-Caserna
(0 Comments) Your opinion Mail  

28.8%
State
3.2.2 Definir noves actuacions de renovació urbana, en aquells espais de ciutat mancats de vertebració, mitjançant actuacions de petit o mitjà abast.
(0 Comments) Your opinion Mail  

28.3%
State
3.2.3 Concloure actuacions de millora urbana amb planejament aprovat definitivament.
(0 Comments) Your opinion Mail  

42.4%
State
3.2.4 Impulsar l'execució dels sectors de sòl urbà no consolidat.
(0 Comments) Your opinion Mail  

92.9%
State
3.2.5 Col·laborar amb la Generalitat i amb l'AMB per impulsar l'elaboració del Pla Director Urbanístic Metropolità. (Mod2015)
(0 Comments) Your opinion Mail  

0.0%
State
3.2.6 Realitzar el seguiment de tramitació i avançament de l'Estudi Informatiu de la Línia de Rodalies R3 de Cornellà – Castelldefels.
(0 Comments) Your opinion Mail  

0.0%
State
3.2.7 Realitzar el seguiment de l’execució d'obres; gestió i tramitació de modificacions de la connexió viària de la C-32 amb la Ronda del Litoral, C-245 i BV-2002.
(0 Comments) Your opinion Mail  

21.3%
State
3.2.8 Treballar amb la Generalitat en la definició i l’Estudi Informatiu del Desdoblament de la BV-2002 i la transformació de l'actual en via urbana cívica.
(0 Comments) Your opinion Mail  

CARRIED OUT TOTAL: 71.59%
State

Link permanent: 

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00  -   Legal Notice  -   Login


Developed by Cicle, Serveis Informàtics