castellanocatalà
Seleccioneu pla: 
Començant per les àrees Començant per les àrees

És fascinant començar amb activitats noves i tenir les sabates per estrenar. Ara provem si van a la ...

Anem provant més edicions Anem provant més edicions

S'han de provar totes les eines per no tenir sorpreses. Per això són eines, i poden permetre donar l...

Provem plantilles internes! Provem plantilles internes!

Amb aquest escrit anem a veure si ens funcionen com esperem....

CONSULT

3. Qualitat democràtica
67.7%
 
 
 
 
 
 

Fonamentarem les nostres polítiques en la transparència i el rigor, en la complicitat amb tots vosaltres, en l’exercici honest dels valors essencials de la democràcia i en fer-vos protagonistes actius dels assumptes públics.

3.1 Millorar la qualitat democràtica fomentant una ciutadania lliure i responsable i un govern en xarxa
71.5%
 
 
 
 
 
 

Objective: La ciutat, sempre propera a les persones, és el millor escenari per mostrar la importància dels valors democràtics de la comunitat. Estimularem aquests valors a Sant Boi: les llibertats, la transparència, l’honestedat, la participació, el rigor, el compromís de retre comptes. Oferirem eines per facilitar la implicació en els afers públics. Tothom hi té un paper a jugar, perquè la ciutat és responsabilitat de tots els ciutadans i totes les ciutadanes que en formen part.


42.5%
State
3.1.1 Definir criteris i paràmetres de seguiment de millora de la qualitat de l'espai públic.
(0 Comments) Your opinion Mail  

64.3%
State
3.1.2 Impulsar diferents projectes de millora de la via pública.
(0 Comments) Your opinion Mail  

65.4%
State
3.1.3 Impulsar diferents projectes de remodelació d’equipaments públics.
(0 Comments) Your opinion Mail  

83.0%
State
3.1.4 Garantir l’ús ciutadà dels elements de la via pública quant a seguretat i accessibilitat.
(0 Comments) Your opinion Mail  

78.8%
State
3.1.5 Garantir la seguretat de les persones i vehicles en l'ús de la via pública, mitjançant el seu manteniment i senyalització correctes.
(0 Comments) Your opinion Mail  

53.3%
State
3.1.6 Consolidar, amb un manteniment adequat, unes zones verdes de qualitat que facilitin la relació i el gaudi ciutadà.
(0 Comments) Your opinion Mail  

67.4%
State
3.1.7 Incrementar l'eficiència i la qualitat dels serveis específics de neteja.
(0 Comments) Your opinion Mail  

66.0%
State
3.1.8 Reduir les molèsties ocasionades a la ciutadania derivades del sistema de clavegueram.
(0 Comments) Your opinion Mail  

91.5%
State
3.1.9 Vetllar per la qualitat de les instal·lacions i dels serveis que es presten al cementiri municipal.
(0 Comments) Your opinion Mail  

89.4%
State
3.1.10 Dotar a la ciutadania d’un model d’enllumenat públic eficient.
(0 Comments) Your opinion Mail  

85.0%
State
3.1.11 Implementar de forma progressiva nous sistemes de recollida de residus que permetin fer el servei més eficient i còmode per al ciutadà
(0 Comments) Your opinion Mail  

CARRIED OUT TOTAL: 71.59%
State

Link permanent: 

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00  -   Legal Notice  -   Login


Developed by Cicle, Serveis Informàtics