castellanocatalà
Seleccioneu pla: 
Començant per les àrees Començant per les àrees

És fascinant començar amb activitats noves i tenir les sabates per estrenar. Ara provem si van a la ...

Anem provant més edicions Anem provant més edicions

S'han de provar totes les eines per no tenir sorpreses. Per això són eines, i poden permetre donar l...

Provem plantilles internes! Provem plantilles internes!

Amb aquest escrit anem a veure si ens funcionen com esperem....

CONSULT

1. Recuperació econòmica i ocupació
75.1%
 
 
 
 
 
 

1.1 Projectar la ciutat i els seus eixos estratègics (salut mental, entorn natural i patrimoni cultural) i enfortir les relacions externes de col·laboració
72.1%
 
 
 
 
 
 

Objective: Des de 2007, Sant Boi ha apostat per ser una referència pel que fa a la salut mental. Aquesta aposta de llarg recorregut ja ha donat importants fruits, com el nou Hospital General. Cal donar continuïtat a aquesta feina amb noves iniciatives, com la instal·lació a la ciutat de la seu del Clúster de Salut Mental de Catalunya. Així podrem atreure inversions cap a Sant Boi i crear ocupació en un sector emergent com el de salut. Treballarem perquè el Parc Agrari sigui un motor econòmic i farem del nostre patrimoni cultural un element de projecció exterior.


65.7%
State
1.1.1 Promoure la creació del Centre d’Excel·lència Internacional en Salut Mental de Catalunya (CEISAM) i alhora centre neuràlgic del Clúster, amb seu al Palau de Marianao, amb el consens i la participació dels agents implicats.
(0 Comments) Your opinion Mail  

65.4%
State
1.1.2 Avançar en el desenvolupament del pla de dinamització del Clúster de Salut Mental de Catalunya com a projecte clau en el desenvolupament de la investigació i la docència en salut mental alhora que com a focus d’atracció d'activitat econòmica del sector.
(0 Comments) Your opinion Mail  

61.9%
State
1.1.3 Promoure la concreció de, projectes innovadors en el marc dels objectius del Clúster de Salut Mental de Catalunya i facilitar la seva viabilitat.
(0 Comments) Your opinion Mail  

86.7%
State
1.1.4 Continuar acollint i promovent, com a membre del Clúster de Salut Mental de Catalunya, la realització d'esdeveniments de caire científic com congressos, simposis i jornades nacionals i internacionals en l’àmbit de la salut mental.
(0 Comments) Your opinion Mail  

85.1%
State
1.1.5 Col·laborar, com a institució que forma part del Clúster de Salut Mental de Catalunya, en la tasca de difondre i donar a conèixer a les institucions, les empreses, les administracions i la ciutadania del país l’Associació Clúster de Salut Mental de Catalunya.
(0 Comments) Your opinion Mail  

90.7%
State
1.1.6 Fer difusió dels tres eixos estratègics de Ciutat: Salut Mental, Patrimoni Cultural i Entorn Natural.
(0 Comments) Your opinion Mail  

85.0%
State
1.1.7 Visibilitzar la tasca d’investigació en l’àmbit de la Salut Mental que es realitza a les diferents institucions del municipi que treballen en aquest sector.
(0 Comments) Your opinion Mail  

97.0%
State
1.1.8 Potenciar i donar una major difusió dels projectes i dels programes que posin en relació la pràctica i el consum cultural amb la salut mental.
(0 Comments) Your opinion Mail  

42.5%
State
1.1.9 Aconseguir col·laboració empresarial per la creació d'un fons que es destinarà a la cobertura de necessitats bàsiques, com l'accés a un habitatge social subvencionat. (Mod2014)
(0 Comments) Your opinion Mail  

42.5%
State
1.1.10 Instal·lar a la ciutat la seu del Clúster de Salut Mental de Catalunya
(0 Comments) Your opinion Mail  

63.8%
State
1.1.11 Intensificar el treball amb la comunitat, aprofundint en la integració social de les persones amb malalties mentals i combatent l’estigma que, sovint, encara les acompanya.
(0 Comments) Your opinion Mail  

79.3%
State
1.1.12 Fer difusió de les tres prioritats del mandat: Ocupació, Cohesió Social i Qualitat democràtica.
(0 Comments) Your opinion Mail  

CARRIED OUT TOTAL: 71.59%
State

Link permanent: 

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00  -   Legal Notice  -   Login


Developed by Cicle, Serveis Informàtics