castellanocatalà
Seleccioneu pla: 
Començant per les àrees Començant per les àrees

És fascinant començar amb activitats noves i tenir les sabates per estrenar. Ara provem si van a la ...

Anem provant més edicions Anem provant més edicions

S'han de provar totes les eines per no tenir sorpreses. Per això són eines, i poden permetre donar l...

Provem plantilles internes! Provem plantilles internes!

Amb aquest escrit anem a veure si ens funcionen com esperem....

REPORTS


Axis
1. Recuperació econòmica i ocupació
75.1%
 
 
 
 
2. Cohesió social
75.1%
 
 
 
 
3. Qualitat democràtica
67.7%
 
 
 
 
4. Preservar l’entorn natural i reduir l’impacte mediambiental de les activitats de la ciutat
48.5%
 
 
 
 
5. Contribuir al creixement i desenvolupament de les persones al llarg de la seva vida i vetllar per a la millora de l’oferta educativa
84.0%
 
 
 
 
6. Garantir la cohesió social promovent la convivència, l’autonomia, la igualtat i la inclusió de tothom
83.6%
 
 
 
 
7. Estimular la creació i facilitar l’accés a la cultura, al lleure, l’esport i la salut
76.4%
 
 
 
 
8. Generar un nou model de polítiques locals d'habitatge des d’una lògica social
64.8%
 
 
 
 
9. Millorar la qualitat democràtica fomentant una ciutadania lliure i responsable i un govern en xarxa
68.6%
 
 
 
 
10. Millorar la capacitat de gestió, resposta i relació de l’Ajuntament generant confiança amb la ciutadania
62.5%
 
 
 
 
Fields
1.1 Projectar la ciutat i els seus eixos estratègics (salut mental, entorn natural i patrimoni cultural) i enfortir les relacions externes de col·laboració
72.1%
 
 
 
 
1.2 Promoure la innovació del sector empresarial i comercial per millorar l’economia local i generar ocupació
76.6%
 
 
 
 
1.3 Treballar per la qualitat de la ciutat, fent-la més segura, sostenible i accessible i potenciar el transport públic
80.4%
 
 
 
 
2.1 Preservar l’entorn natural i reduir l’impacte mediambiental de les activitats de la ciutat
84.4%
 
 
 
 
2.2 Contribuir al creixement i desenvolupament de les persones al llarg de la seva vida i vetllar per a la millora de l’oferta educativa
65.2%
 
 
 
 
2.3 Garantir la cohesió social promovent la convivència, l’autonomia, la igualtat i la inclusió de tothom
68.2%
 
 
 
 
2.4 Estimular la creació i facilitar l’accés a la cultura, al lleure, l’esport i la salut
89.3%
 
 
2.5 Generar un nou model de polítiques locals d'habitatge des d’una lògica social
73.8%
 
 
 
 
3.1 Millorar la qualitat democràtica fomentant una ciutadania lliure i responsable i un govern en xarxa
71.5%
 
 
 
 
3.2 Millorar la capacitat de gestió, resposta i relació de l’Ajuntament generant confiança amb la ciutadania
32.5%
 
 
 
 
3.3 Millorar la situació de l’aparcament a la ciutat
37.2%
 
 
3.4 Millorar la mobilitat de la ciutat, potenciant el transport públic urbà i interurbà i els desplaçaments a peu i en bicicleta
74.5%
 
 
 
3.5 Millorar la seguretat i el civisme en l'espai i la via pública
97.7%
 
 
4.1 Conservar i mantenir l’entorn natural i la seva connexió amb els espais verds urbans així com promoure un us més cívic
44.0%
 
 
4.2 Reduir l’impacte mediambiental de l’activitat de la ciutat i augmentar l’eficiència en el consum energètic
52.9%
 
 
 
 
5.1 Incrementar els recursos i les oportunitats per al desenvolupament integral d’infants i adolescents, així com el suport a les famílies com a primer entorn de socialització
83.2%
 
 
 
 
5.2 Incrementar les opcions d’accés a l’educació i la igualtat d’oportunitats
87.4%
 
 
 
 
5.3 Augmentar els nivells d’emancipació i les oportunitats de desenvolupament dels projectes vitals dels i les joves
80.3%
 
 
 
 
6.1 Aconseguir un major nivell de normalització, inclusió, convivència i respecte en el marc d’una ciutadania diversa
73.9%
 
 
 
 
6.2 Limitar la incidència dels factors desencadenants d’exclusió social així com augmentar la capacitat de resposta col·lectiva en les situacions de vulnerabilitat
88.8%
 
 
 
 
6.3 Millorar l’autonomia personal i l’atenció en situacions de dependència
89.8%
 
 
6.4 Incrementar el nivell d’igualtat entre gèneres i d’empoderament de les dones, així com millorar la conciliació dels temps personal, familiar, laboral i comunitari
76.2%
 
 
 
 
7.1 Incrementar la capacitat de creació i la pràctica cultural
73.3%
 
 
 
 
7.2 Augmentar el nivell de pràctica esportiva i d’activitat física entre grups socials i poblacionals diversos
79.4%
 
 
 
 
7.3 Aconseguir una millora dels recursos i serveis sociosanitaris de la ciutat i dels valors i comportaments associats a la salut
76.4%
 
 
 
 
8.1 Millorar l’estat de manteniment dels edificis d’habitatges i el seu nivell d’accessibilitat
96.5%
 
 
8.2 Incrementar les opcions d’accés a l’habitatge
54.2%
 
 
 
 
9.1 Incrementar el nombre de xarxes ciutadanes i aconseguir generar un associacionisme amb un major nivell de solidesa, viabilitat i corresponsabilitat
77.8%
 
 
 
 
9.2 Reforçar les polítiques de participació ciutadana, per fer-la més corresponsable, continuada i transformadora
64.0%
 
 
 
 
9.3 Aconseguir una major corresponsabilitat de la ciutadania i els agents econòmics millorant la defensa i garantia dels seus drets i l’acompliment dels seus deures
59.2%
 
 
 
 
10.1 Millorar la capacitat resolutiva de l’Ajuntament innovant en la seva organització i funcionament i potenciant l’ús de les TIC
63.6%
 
 
 
 
10.2 Incrementar la transparència i la proximitat de l’Ajuntament amb una millor atenció, informació i comunicació
66.2%
 
 
 
 
10.3 Millorar l’eficiència en la gestió del pressupost garantint la prestació de serveis de qualitat a la ciutadania
53.8%
 
 
 
 

State

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00  -   Legal Notice  -   Login


Developed by Cicle, Serveis Informàtics