castellanoenglish
Seleccioneu pla: 
Començant per les àrees Començant per les àrees

És fascinant començar amb activitats noves i tenir les sabates per estrenar. Ara provem si van a la ...

Anem provant més edicions Anem provant més edicions

S'han de provar totes les eines per no tenir sorpreses. Per això són eines, i poden permetre donar l...

Provem plantilles internes! Provem plantilles internes!

Amb aquest escrit anem a veure si ens funcionen com esperem....

CONSULTA

1. Projectar la ciutat i els seus eixos estratègics (salut mental, entorn natural i patrimoni cultural) i enfortir les relacions externes de col·laboració
75.1%
 
 
 
 
 
 

Des de 2007, Sant Boi ha apostat per ser una referència pel que fa a la salut mental. Aquesta aposta de llarg recorregut ja ha donat importants fruits, com el nou Hospital General. Cal donar continuïtat a aquesta feina amb noves iniciatives, com la instal·lació a la ciutat de la seu del Clúster de Salut Mental de Catalunya. Així podrem atreure inversions cap a Sant Boi i crear ocupació en un sector emergent com el de salut. Treballarem perquè el Parc Agrari sigui un motor econòmic i farem del nostre patrimoni cultural un element de projecció exterior.

2. Promoure la innovació del sector empresarial i comercial per millorar l’economia local i generar ocupació
75.1%
 
 
 
 
 
 

Hem de contribuir a reactivar l’activitat econòmica en l’actual situació de crisi i pèrdua de llocs de treball. Per aconseguir-ho durem a terme un pla de millora dels polígons industrials, que inclourà mesures per facilitar l’obertura de nous negocis. També donarem un nou impuls al comerç local mitjançant accions com la remodelació del Mercat de la Muntanyeta o la potenciació dels eixos comercials per tal que comprar a Sant Boi sigui més còmode i agradable. El Fòrum empresarial i el Fòrum del comerç seran dos punts de trobada imprescindibles per propiciar aquest impuls.

3. Treballar per la qualitat de la ciutat, fent-la més segura, sostenible i accessible i potenciar el transport públic
67.7%
 
 
 
 
 
 

Tornarem a prioritzar l’aparcament i la circulació, dues de les principals preocupacions ciutadanes. Posarem en marxa els aparcaments públics Baldiri Aleu i Joventut i en farem un altre a la plaça de la Generalitat. Veurem atesa una reivindicació històrica gràcies a la construcció de la nova variant entre l’autopista C-32 i el cinturó del Litoral, que ens farà oblidar les cues de la Parellada. Continuarem vetllant per la qualitat de l’espai públic als barris. La millora de les línies d’autobús, el seguiment de la nova R3 de Rodalies i de la possible arribada del metro seran també les nostres prioritats.

4. Preservar l’entorn natural i reduir l’impacte mediambiental de les activitats de la ciutat
48.5%
 
 
 
 
 
 

L’entorn natural és un dels potencials de Sant Boi. Obrirem l’Anell Verd, actualment en fase de construcció, perquè sigui més fàcil passejar per la natura, a peu o amb bicicleta, sense sortir del municipi. Completarem la xarxa d’equipaments ambientals de la ciutat amb la creació del nou Centre d’Interpretació del Riu a la masia de Can Julià. Treballarem per una ciutat cada com més sostenible prenent mesures per a l’estalvi energètic, l’ús d’energies renovables (com l’energia solar) i la reducció de l’emissió a l’atmosfera de gasos contaminants.

5. Contribuir al creixement i desenvolupament de les persones al llarg de la seva vida i vetllar per a la millora de l’oferta educativa
84.0%
 
 
 
 
 
 

L’educació i el coneixement han de ser el gran motor de transformació per guanyar el futur. Per aquest motiu, impulsarem la millora de la qualitat en totes les etapes educatives (tant pel que fa als edificis com pel que fa als serveis) i consolidarem L’Olivera com a centre de referència per a la formació permanent i universitària. El projecte UNED Sènior aproparà els ensenyaments universitaris a la gent gran. Durem a terme polítiques específiques per millorar les condicions de vida i l’autonomia dels diferents grups d’edat.

6. Garantir la cohesió social promovent la convivència, l’autonomia, la igualtat i la inclusió de tothom
83.6%
 
 
 
 
 
 

L’any 2010, la ciutat va signar un pacte col·lectiu que té com a objectiu prevenir i combatre els factors que causen exclusió social. Fer realitat els compromisos d’aquell pacte és una de les nostres grans prioritats. Gestionarem la diversitat, farem més fermes les bases de la convivència, atendrem les situacions de dependència i treballarem per incrementar la igualtat d’oportunitats entre gèneres, minimitzant els caos de violència masclista i millorar la conciliació en els famílies. Vetllarem per la seguretat en l’espai públic.

7. Estimular la creació i facilitar l’accés a la cultura, al lleure, l’esport i la salut
76.4%
 
 
 
 
 
 

Accedir a la cultura, gaudir del temps de lleure, mantenir un nivell adient d’activitat física i tenir bona salut són elements indispensables del benestar humà. Treballarem per afavorir-los a la ciutat. Redactarem el projecte de l’Ateneu Santboià. Impulsarem nous projectes d’oci. Posarem en marxa la piscina i el poliesportiu de Casablanca. Vetllarem perquè es faci efectiu el compromís de construir centres de salut a Cooperativa i Marianao. Promourem que els valors de la cultura, el lleure i l’esport impregnin la nostra vida comunitària.

8. Generar un nou model de polítiques locals d'habitatge des d’una lògica social
64.8%
 
 
 
 
 
 

En vista de la situació de l’economia i dels sector immobiliari, centrarem les polítiques d’habitatge a facilitar-ne l’accés a les persones amb més dificultats econòmiques. Els nostres principals reptes per a aquest període són finalitzar la construcció dels habitatges amb protecció pública del Saló Central i dur a terme diverses promocions d’habitatge “dotacional” per a joves i gent gran. Fomentarem la rehabilitació, el lloguer i l’intercanvi d’habitatges entre particulars.

9. Millorar la qualitat democràtica fomentant una ciutadania lliure i responsable i un govern en xarxa
68.6%
 
 
 
 
 
 

La ciutat, sempre propera a les persones, és el millor escenari per mostrar la importància dels valors democràtics de la comunitat. Estimularem aquests valors a Sant Boi: les llibertats, la transparència, l’honestedat, la participació, el rigor, el compromís de retre comptes. Oferirem eines per facilitar la implicació en els afers públics. Tothom hi té un paper a jugar, perquè la ciutat és responsabilitat de tots els ciutadans i totes les ciutadanes que en formen part. En aquest sentit l'Ordenança de Civisme aprovada pel Plenari Municipal, és l'instrument vàlid per a garantir bones pràctiques en matèria de civisme.

10. Millorar la capacitat de gestió, resposta i relació de l’Ajuntament generant confiança amb la ciutadania
62.5%
 
 
 
 
 
 

Se’ns ha reconegut com un Ajuntament modern i eficaç, però encara ens queda molt per fer. Serem, cada cop més, una administració del segle XXI. Promourem la innovació. Millorarem l’eficàcia de la gestió. Farem un salt endavant en l’ús de les noves tecnologies i de les xarxes socials. Ens aproparem als problemes reals de les persones i apostarem per afavorir una relació de més confiança. Portarem a la pràctica el Codi Ètic i en farem el seguiment. L’austeritat i l’eficiència marcaran la nostra manera de fer.

TOTAL EXECUTAT: 71.59%
Estat

Link permanent: 

© Ajuntament de Sant Boi de Llobregat - Pl. Ajuntament, 1 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Tel. 93 635 12 00  -   Avís Legal  -   Login


Desenvolupat per Cicle, Serveis Informàtics